UV-sanering
UV-sanering

Utökad storkökssanering med UV

Med anledning av det rådande världsläget kring Covid-19 (corona) har vi tagit ett kraftgrepp kring sanering i- och för storkök.

Vi kan erbjuda en unik tjänst för dig som behöver djuprengöra ditt storkök, din utrustning för lagring och tillagning av mat eller en traditionell sanering mot lukt/odör.

UV – en effektiv saneringsmetod
Vi använder en dokumenterat miljövänlig metod, baserad på UV-ljus, för att alstra jonisering med hjälp av Ozon (O3), som är mycket effektivt sätt att permanent eliminera tillväxt av sporer, bakterier, mikroorganismer, virus och liknande.

Effektiv sanering med UV-jonisering

Till vänster syns en graf över reduceringsloggen för sporer och bakterier kontra tid, utifrån användningen av UV som är en mycket effektiv saneringsmetod.

Mobil sanering
Aggregaten finns i flera olika storlekar och kan hantera allt från kompletta storkök och större kylrum till mindre anläggningar, soprum och mobila enheter som fordon.

Kickstarta ditt kök efter lågintensiv period
Med vår Utökad Storkökssanering kommer du snabbt igång efter en tids uppehåll, eller utökad smittorisk i ditt storkök.
Vi kan också erbjuda ett brett sortiment av saneringsartiklar för utökad hygienskötsel.

Effektiv sanering med UV

Sanering med UV är mycket effektivt då det täcker in stora ytor och reducerar behovet av farliga rengöringsmedel. UVC-ljuset skapar en jonisering med hjälp av Ozon, som i sin tur effektivt eliminerar de flesta typer av sporer, mikroorganismer, bakterier och virus.

Vi erbjuder sanering med UV, som snabbt och effektivt rengör och desinficerar alla typer av storköksmiljöer. Vi har också möjlighet att avtalsstyrt sköta förebyggande underhåll med UV-baserad sanering, alternativt försäljning av aggregat för eget bruk.
Kontakta kundtjänst för mer information om förebyggande sanering med UV

Rengöring och personlig hygien

Vi kan också erbjuda ett heltäckande urval av hygienartiklar för enkel sanering och rengöring för personligt bruk.

Erbjud dina gäster och din personal smidiga förpackningar med handsprit, munskydd och handskar för effektiv rengöring i samband med ett besök eller arbetspass.