Beställ serviceavtal
Beställ serviceavtal

Serviceavtal innebär att:

 

  • vi underhåller maskinparken enligt ett behovsanpassat program, till fast årspris
  • uppstår det akuta fel, mellan servicetillfällena, åtgärdas detta till förmånliga villkor

Du kan planera verksamheten och göra det du kan bäst – vi sköter maskinerna.

NYHET!
Teckna serviceavtal för dina storköksmaskiner.

 

Ingå serviceavtal
– det ger trygghet i köket

Inget kök går för egen maskin

Genom att vi regelbundet underhåller dina maskiner och byter ut förbrukningsmaterial minimerar vi risken att dyrbara fel och följdfel uppstår.

Skulle du ändå få problem är vår akutservice aldrig långt borta, och som avtalskund betalar du mindre om vi måste rycka ut. Vi tar vår del av ansvaret.

Helhetssyn ger god ekonomi

Vi bedömer dina maskiner utifrån teknik, ekonomi, ergonomi och miljö. Här är helhetssynen viktig. En maskin med dålig ergonomi är ofta också oekonomisk. Sådana maskiner bör bytas ut även om de är i gott tekniskt skick.

Förslitningsskador är inte bara ett mänskligt problem utan också kostsamma för företaget.