Beställ serviceavtal

Trygghet med serviceavtal

Ett komplett serviceavtal med Culligan Storkök för ditt kök innebär många fördelar, inte minst:

  • att vi underhåller maskinparken enligt ett behovsanpassat program, till fast årspris
  • om det uppstår akuta fel, mellan servicetillfällena, åtgärdas detta till förmånliga villkor
  • Du kan planera verksamheten och göra det du kan bäst – vi sköter maskinerna

NYHET! Teckna serviceavtal med oss

Inget kök går för egen maskin

Genom att vi regelbundet underhåller dina maskiner och byter ut förbrukningsmaterial minimerar vi risken att dyrbara fel och följdfel uppstår.

Skulle du ändå få problem försöker vi alltid åtgärda felet så snart som möjligt, och som avtalskund är du prioriterad i vår hantering. Vi tar vår del av ansvaret.

Helhetssyn ger god ekonomi

Bedömning utifrån helheten

Vi bedömer dina maskiner utifrån teknik, ekonomi, ergonomi och miljö. Här är helhetssynen viktig. En maskin med dålig ergonomi är också ofta oekonomisk i drift. Sådana maskiner bör bytas ut även om de är i gott tekniskt skick.

Förslitningsskador är inte bara ett mänskligt problem utan också kostsamma för företaget.

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter? Läs mer om vår integritetspolicy här.