3S förvärvar Dalux

Dalux storkök logo


Det är med stor glädje vi kan meddela att vi den 29 oktober undertecknade förvärvsavtalet mellan Svensk Storköksservice AB och Dalux AB. Samtliga delägare i Dalux arbetar kvar vilket inte minst borgar för fortsatt trygghet, expertis och stabilitet i den hopslagna verksamheten.

Förvärvet är ytterligare ett viktigt steg vi tar mot målet att bli Sveriges största säljbolag inom storköksbranschen, en position som gör oss till en ännu mer attraktiv aktör eftersom vi redan är störst inom service- och eftermarknad i riket.

3S och Dalux är båda framgångsrika företag i branschen där 3S har haft sitt primära fokus på eftermarknaden med service och reparation, och Dalux inom försäljning av storköksutrustning och tillbehör.

Läs press releasen i sin helhet här (engelska)

Ladda ner informationsbrevet till våra kunder och leverantörer (svenska)