Verksamhets­policy

Culligan Storkök är ett rikstäckande serviceföretag för storköksutrustning och professionella köksmaskiner. Vår huvudsakliga verksamhet är underhåll, service, reparationer, försäljning och installation av utrustning för storkök och restaurang. Merparten av omsättningen kommer från avtalskunder och vi jobbar med både privata, statliga och kommunala kunder.

Vi är också rikstäckande, auktoriserad garantiservicepartner för Electrolux Professional, och servar oberoende merparten av, på marknaden, förekommande märken. Med styrkan i att vara rikstäckande kan vi leverera en god servicefunktion åt professionella kök över hela landet, från Haparanda till Malmö.

Vi är organiserade i regioner med lokal förankring över hela landet.

Genom att kunna erbjuda såväl proaktivt som reaktivt underhåll i kombination med försäljning av utbytesmaskiner erbjuder vi en förutsättning för en trygg och lönsam storköksdrift utan fördyrande mellanhänder.
Genom vårt integrerade verksamhetssystem vill vi vara med och främja en hållbar utveckling. Vår ledstjärna är att hålla tidsgränser, att fokusera på kvalitet, att vara flexibla och samtidigt eftersträva minsta möjliga miljöpåverkan och resurssnålhet.

Vi skall förebygga ohälsa och olycksfall, bedöma arbetsmiljörisker och vidta åtgärder som ökar medarbetares trivsel och ökar säkerheten på arbetsplatsen.

Vi skall arbeta med att ständigt förbättra vår verksamhet genom att:

  • Öka kunskap och förståelse hos kunder att bättre utnyttja befintlig maskinpark för att minska miljöpåverkan
  • Öka kunskap och förståelse hos kunder att bättre utnyttja nya tekniker och produkter för att minska miljöpåverkan
  • Arbeta med att minska föroreningar från våra transporter som är en av våra betydande miljöaspekter
  • Följa relevant lagstiftning och andra produktkrav
  • Vi mäter, bedömer och följer upp väsentliga nyckeltal i företaget. Med hjälp av dessa förbättrar vi ständigt vår verksamhet
  • Våra medarbetare har rätt kompetens och fortbildas kontinuerligt i takt med företagets utveckling
  • Tack vare kundtjänst i egen regi erbjuder vi tillgänglighet dygnets alla timmar

A3 ISO-certifierad

Detta bekräftas genom vårt ISO 9001 och ISO 14001-certifikat från A3CERT (se certifikatet i sin helhet här).

Stockholm 2023-02-07, Mattias Källemyr, VD